• APRIKOSEN/APRICOTS

  [Foto: Peter Smola / Pixelio ]

 • BIRNEN

  BIRNEN [Foto: Michael / Pixelio]

 • SARDINEN

  SARDINEN/SARDINES [FOTO: Paul Georg / Pixelio]

 • OLIVEN

  Oliven / Olives [Foto: Rosel Eckstein / Pixelio]